مرکز اجتماعی ویکتوریا آتن

یک مرکز اجتماعی برای پناهندگان و پناهجویان در نزدیکی میدان ویکتوریا در آتن، یونان


انجام شده توسط One Happy Family AMKE and Stagona (Drapen i Havet).

فضای مرکز

One Happy Family (OHF)

دوشنبه تا جمعه، ۱۰:۳۰-۱۷:۳۰

برنامه آموزشی "مرکز استاگونا"

Stagona (A Drop in the Ocean / Dråpen i Havet)

دوشنبه تا جمعه، ۱۰:۰۰الی ۱۸:۰۰


جلسات سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی

International Rescue Committee (IRC)

سه شنبه - پنجشنبه، ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰


کمک های پزشکی

MSF و SAMS

پزشک عمومی (MSF)

سه شنبه، ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰

پزشک اطفال (SAMS)

سه شنبه،۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰


کمک حقوقی

وکلای اروپایی در لسبوس (ELIL)

خدمات کمک حقوقی

دوشنبه، ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰


فضاهای مخصوص زنان و کودکان

Glocal Roots

دوشنبه تا جمعه، ۱۱:۰۰ الی ۱۸:۰۰


خدمات مشاوره و پشتیبانی

بنیاد  Meaalofa

دوشنبه و جمعه، ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰


نقطه اطلاعات و مددکاری اجتماعی

Lighthouse Relief

تیم حفاظت در Lighthouse Relief از پناهجویان و پناهجویانی که در شرایط نامطمئن در آتن زندگی می‌کنند از طریق زیر پشتیبانی می‌کند:

تماس با ما از طریق تلفن/واتس اپ:

نقطه اطلاعات: دوشنبه تا جمعه، ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰

خدمات اجتماعی: دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۱:۰۰ الی ۱۶:۰۰


حمایت از جامعه زنان تحت رهبری زنان فارسی زبان

Hidden Goddess/الهه پنهان

دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، 17:00-19:00؛ جمعه 10:00-14:00

فعالیت ها و رویدادهای آینده

آدرس

ما را درخیابان فیلیس ۶۸ (‌ Filis 68)، چند دقیقه فاصله از ایستگاه متروی ویکتوریا در آتن پیدا کنید.

آیا عضو سازمان غیردولتی دیگری، محقق، شخص رسانه ای یا شخص علاقه مند دیگری هستید که مایل به بازدید و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ما هستید؟ لطفاً قبل از آمدن به مرکز ما یک ایمیل به visitor@ohf.gr ارسال کنید تا بتوانیم در دسترس بودن خود را بررسی کنیم.